ดูในภาษาอื่น

Microequities

Microequities is a specialised asset manager. Established in 2005 as an independent investment research house solely specialised in Microcaps, the company expanded into funds management in early 2009 by launching its flagship Deep Value Microcap Fund. This Fund has provided a +27.79% Compound Annual Return since inception and has a 5 Year 5 Star Morningstar Rating as at 30/09/2015. In 2012, Microequities launched a second open-ended fund, the High Income Value Microcap Fund which has provided a +14.05% Compound Annual Return since inception.

  

ข่าว

###

43,660 เข้าดูประวัติของบริษัท

  • หน้านี้ถูกเปิดดู: (7 วันล่าสุด: 1) (ช่วง 30 วันที่: 7) (นับตั้งแต่ที่เผยแพร่: 2682) 

ข้อมูลบริษัท

    ภาคอุตสาหกรรมหลักที่สำคัญ
  • เงินทุน 
  • อุตสาหกรรมหลัก
  • Business & Support Services 
  • หน้าหลัก
  • www.microequities.com.au

สื่อสังคม