ดูในภาษาอื่น
            

บริษัท Black Fire Minerals (ASX:BFE)ได้ทำความตกลงกับ Pacific Gold Corporation (PINK:PCFG) เข้ามีกรรมสิทธิ์ 100% ในโครงการ Pilot Mountain Tungsten-Copper Project ที่เนวาดาในสหรัฐอเมริกา การเข้าถือกรรมสิทธ์โครงการในสหรัฐครั้งนี้ครอบคลุมถึงการค้นหาแร่ธาตุหลายอย่างได้แก่ทังสเตน ทองแดงและเงิน ตลอดจนแหล่งสะสมแร่ Desert Scheelite, Gunmetal และ Garnet เป้าหมายการสำรวจขั้นต้นของบริษัทสำหรับแหล่งแร่ทั้งสามอย่างนี้คาดว่าจะได้ 7-9 พันล้านตัน ที่คุณภาพ 0.30- 0.37% WO3 ขณะนี้การสำรวจแหล่งแร่ทั้งสามได้ผลดีเยี่ยม และคาดว่าจะพบแร่อีก 11 แห่งภายในบริเวณเนื้อที่ดำเนินการของโครงการ

บริษัท Virax Holdings Limited (ASX:VHL)ได้เซ็นสัญญาใบอนุญาตทั่วโลกกับ Transgene (EPA:TNG)บริษัทเภสัชชีวกรรมของฝรั่งเศษ เพื่อทำการพัฒนา TG1042 ของ Transgene อันเป็นผลิตภัณฑ์บำบัดอาการผิวหนังที่อาจกลายเป็นมะเร็งผิวหนัง สัญญาใบอนุญาตทั่วโลกนี้เป็นโอกาสสำคัญสำหรับ Virax ที่จะส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์รักษามะเร็งผิวหนังในออสเตรเลีนยและตลาดทั่วโลก Virax วางแผนจะดำเนินการขั้นทดลองแพทย์ TG1042 ในออสเตรเลียในปี 2011 นี้

บริษัท Southern Cross Goldfields Limited (ASX:SXG)รายงานการขุดค้นที่กระทำในเร็วๆ นี้แหล่งสะสมแร่ที่ Battler ในเวสเติร์น ออสเตรเลียว่าได้ผลดีเยี่ยม เป็นที่ยืนยันว่าโปรแกรมการขุดค้นจะขยายผลผลิตทองออกไปจากปัจจุบันที่ได้ 37,500 ออนซ์จากเหมือง Battler ซึ่งเป็นแห่งหนึ่งในจำนวนเหมืองเจ็ดแห่งที่มีความสำคัญต่อยุทธวิธีทำการผลิตของบริษัท บริษัทวางแผนสร้างโรงงานแปรรูปทองปริมาตร 400,000tpa โดยมีเป้าหมายการผลิตในขั้นตันในอัตราปีละ 30,000 ออนซ์ ในช่วงระยะเวลา 5 ปี

บริษัท Prosperity Resources Limited (ASX:PSP)ได้เริ่มต้นโปรมแกรมการขุดครั้งแรกที่ Panton Luas Prospect ตามโครงการ Aceh Project ของบริษัทที่อินโดเนเซีย การขุดก่อนหน้านี้ที่ Panton Luas มีผลบันทึกว่าในเนื้อที่ 15 เมตรได้ ทอง 6.71g/t เนื้อที่ 6 เมตร ได้ทอง 2.7g/t และเนื้อที่ 15 เมตรได้ทอง 3.10g/t จากผลความสำเร็จนี้เป็นพื้นฐาน การขุดค้นจะดำเนินการต่อไป

ติดต่อ

Asia Business News Asia Bureau
Tel: +61-2-9247-4344
http://www.abnnewswire.netบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

Southern Cross Goldfields Limited
            

Prosperity Resources Limited
            

Prescient Therapeutics Ltd
            

Pacific Gold Corporation
            

Black Fire Minerals Limited
            


หัวข้ออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง:
โลหะ เทคโนโลยีชีวภาพ อุปกรณ์การแพทย์ ทั่วไปทางการเงิน สุขภาพทั่วไปและเวชภัณฑ์ วัสดุทั่วไป การทำเหมืองแร่ เศรษฐกิจของออสเตรเลีย ทอง ทองแดง เศรษฐกิจ เงิน

 (183212)