ดูในภาษาอื่น
            

บริษัท Extract Resources (ASX:EXT)(TSE:EXT) ได้รับการต่อสัญญา 2 ปีในโครงการยูเรเนียม Husab ในนามิเบีย ซึ่งจะทำให้ Extract สามารถดำเนินโปรแกรมการสำรวจแนวโน้มทองต่อไปอีก 15 กม.จนถึงเดือนเมษายน 2013 โครงการในโซน 1, 2, 3 และ 4 ประมาณทรัพยากรดังกล่าวถึง 110 ล้านปอนด์ของ U308 บริษัทฯ ได้วางแผนที่จะพัฒนาดำเนินการขนาดใหญ่ในการเปิดบ่อเหมืองแร่ที่มีการผลิตประจำปีที่คาดไว้ประมาณว่าจะได้แร่ยูเรเนียมถึง 15 ล้านปอนด์ อันจะทำให้เป็นโครงการเหมืองแร่ยูเรเนียมที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลก

บริษัท Millennium Minerals Limited (ASX:MOY) ได้ลงนามในสัญญาร่วมทุนกับ Galliard Resources Corp.โดยทั้งสองฝ่ายจะจัดตั้งบริษัทร่วมทุนในการสำรวจทองที่เหมือง Beatons Creek ที่บริษัทฯ เป็นเจ้าของอยู่ 100% และ Galliard มีทางเลือกที่จะร่วมดำเนินการถึง 70% ประวัติโปรแกรมการขุดเจาะที่เป็นมาได้ผลลัพธ์รวมแนวทอง 2 เมตรที่ 116 กรัม/ตัน และ 12 เมตรที่ 7.27 กรัม/ตัน โปรแกรมเจาะเข้มข้นได้มีการวางแผนไว้สำหรับปี 2011 เพื่อทดสอบที่ดินที่อาจเป็นไปได้ว่ามีแนวทอง

บริษัท Sylvania Platinum Limited (ASX:SLP) ประกาศ JORC อ้างถึงทรัพยากรคุณภาพสูงที่ครอบคลุมพื้นที่ระบุ 4 เป้าหมายใน Northern Limb Resource ทรัพยากรแร่ธาตุรวมโดยประมาณคาดว่า PGM 4.99 ล้านออนซ์ , ทองแดง 137 ล้านปอนด์, และนิกเกิล 101 ล้านปอนด์ ทั้งนี้แร่เหล็ก Magnetite Iron ก็ถูกระบุว่าจะพบที่แหล่งทรัพยากร NorthernLimb นี้เช่นกัน

บริษัท Sheffield Resources Limited (ASX:SFX) ได้เริ่มการขุดเจาะแร่ทรายอันอุดมในโครงการ Yandanooka ในรัฐออสเตรเลียตะวันตก การขุดเจาะคาดว่าจะยืนยันผลของการขุดเจาะตามประวัติที่เป็นมา และเพื่อการสำรวจโซนที่มีคุณภาพทรัพยากรสูงขึ้น ซึ่งจะสามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อการประมาณค่าของทรัพยากรสำหรับโครงการร่วมมือ JORC ดังกล่าว

ติดต่อ

Catherine Samananda
Asia Business News
Tel: +61-2-9247-4344
http://www.abnnewswire.netบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

Sylvania Platinum Limited
            

Sheffield Resources Limited
            

Millennium Minerals Ltd
            

Extract Resources Ltd
            


หัวข้ออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง:
โลหะ ทั่วไปทางการเงิน วัสดุทั่วไป การทำเหมืองแร่ เศรษฐกิจของออสเตรเลีย ทอง ทองแดง แร่เหล็ก แซนด์แร่ นิกเกิล ธาตุยุเรเนียม ทองคำขาว เศรษฐกิจ

 (118022)