ดูในภาษาอื่น

Motopia Limited

ASX:MOT ISIN:

Motopia Limited (ASX:MOT) is fast becoming a world leader in the high growth areas of mobile marketing and branded mobile content creation, licensing and distribution. Motopia partners with advertising agencies, brands and mobile advertising networks providing turnkey advertising technology and marketing solutions, aimed at simplifying the advertising processes on both ends of the value chain.

  

ข่าว

รายงานการตลาดออสเตรเลีย วันที่ 6 เมษายน 2011: บริษํท Motopia Limited (ASX:MOT) เข้าร่วมธุรกิจออนไลน์กับออสเตรเลีย และนิวซึแลนด์

🕔4/6/2011 12:00:56 PM 27789

รายงานการตลาดออสเตรเลีย วันที่ 6 เมษายน 2011 รวมข่าว: บริษัทย่อย cBox Pty Ltd ของ Motopia Limited (ASX:MOT)ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นบริษัทพันธมิตรกระจายสื่อในธุรกิจตามสายของออสตราเลเซีย; บริษัท MACA Limited (ASX:MLD)จะให้บริการบดและคัดกรองแร่เหล็กแก่ WPG Resources Limited (ASX:WPG); บริษัท Rey Resources Limited (ASX:REY) ประกาศปรับปรุงการประมาณทรัพยากรถ่านหินเธอมาลในโครงการ Duchess Paradise; บริษัท Circadian Technologies Limited (ASX:CIR) กล่าวว่า VGX-100 สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตอย่างสำคัญและการแพร่กระจายของเนื้องอกชนิดต่างๆในมนุษย์ได้

อ่านบทความเต็ม
###

137,914 เข้าดูประวัติของบริษัท

  • หน้านี้ถูกเปิดดู: (7 วันล่าสุด: 9) (ช่วง 30 วันที่: 29) (นับตั้งแต่ที่เผยแพร่: 10628) 

ข้อมูลบริษัท

    ภาคอุตสาหกรรมหลักที่สำคัญ
  • เทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ต  
  • อุตสาหกรรมหลัก
  • None 
  • หน้าหลัก
  • www.motopia.com

สื่อสังคม