ดูในภาษาอื่น

บริษัท NASDAQ OMX Group, Inc

NASDAQ:NDAQ ISIN:US6311031081

NASDAQ OMX เป็นบริษัทแลกเปลี่ยนที่ใหญ่ที่สุดในโลกในด้านการซื้อขาย, ด้านบริการเทคโนโลยีและบริษัทมหาชน ซึ่งสามารถครอบคลุมไปถึง 6 ทวีป

  

ข่าว

###

304,459 เข้าดูประวัติของบริษัท

  • หน้านี้ถูกเปิดดู: (7 วันล่าสุด: 23) (ช่วง 30 วันที่: 81) (นับตั้งแต่ที่เผยแพร่: 21666) 

ข้อมูลบริษัท

สื่อสังคม