ดูในภาษาอื่น 24441 23930 23644 22401 22190 21666 15472 14967 14163 13910 13548 11644 
รายงานการตลาดออสเตรเลีย วันที่ 22 มีนาคม 2011: บริษัท Territory Uranium (ASX:TUC) ประกาศผลการขุดเจาะที่น่าตื่นเต้นมากขึ้นในรัฐ นอร์ทเทิร์น เทอริทอรี
รายงานการตลาดออสเตรเลีย วันที่ 22 มีนาคม 2011: บริษัท Territory Uranium (ASX:TUC) ประกาศผลการขุดเจาะที่น่าตื่นเต้นมากขึ้นในรัฐ นอร์ทเทิร์น เทอริทอรี

Sydney, 22 เดือนมีนาคม 2011 AEST (ABN Newswire) - บริษัท Territory Uranium (ASX:TUC) กล่าววันนี้ว่าได้รับแร่คุณภาพเกรดออกไซด์ (TREO) สูงถึง 8.36% หลังจากการขุดเจาะเพชรที่เหมืองควอนตัมในรัฐนอร์ทเทิร์น เทอริทอรี การขุดคุณภาพสูงของ 9.2m ที่ TREO 3.78% ได้พบภายในโซนที่แข็งแกร่งของ 21.9m ที่ 2.55% TREO การขุดเจาะได้รับการยืนยันความต่อเนื่องของแร่ระดับสูงและศักยภาพของเหมือง นอกจากนั้นยังมีการวางแปลนสำหรับทดสอบพื้นที่ที่ยังมิได้ขุดเจาะยาวไปอีกกว่า 4 กม.ที่เหมืองควอนตัมเพื่การหาแร่เพิ่มเติม

บริษัท China Yunnan Copper Australia Limited (ASX:CYU) กล่าวในวันนี้ว่าจะขุดเจาะแร่ทองแดงและโคบอลท์ ที่เหมือง Mount Dorothy ในรัฐควีนส์แลนด์ร่วมกับบริษัท Goldsearch Limited (ASX:GSE) ซึ่งได้ขยากการค้นพบบริเวณทองแดง-โคบอลท์เพิ่มเติม และได้พบแร่อิตเทรียมออกไซด์(Y2O3) และออกไซด์ดินรวม (TREO) รวมทั้งแร่ทองแดงซัลไฟด์-โคบอลท์ จำนวนมาก ขั้นต่อไปคือตั้งเป้าหมายในการสำรวจพื้นผิวทั้งความยาวและความลึกเพื่อหาแร่

บริษัท Bannerman Resources Limited (ASX:BMN) รายงานตัวอย่างแร่คุณภาพสูงของร็อคชิปพื้นผิวที่สำรวจได้ถึง 1,698 ppm U3O8 ซึ่งรวบรวมจากเหมืองชีตาร์ ในโครงการยูเรเนี่ยม Etango ใน Namibia และจากการขุดได้รับ 10 ม.ที่ 339ppm U3O8 และขณะนี้การขุดเจาะ RC กำลังอยู่ในระหว่างหาการขยายการเหมืองแร่ต่อไป โปรแกรมการสำรวจระดับภูมิภาคที่กระตือรือร้นได้วางแผนไว้สำหรับปี 2011

บริษัท 3D Resources Limited (ASX:DDD) ได้ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจกับกลุ่มชาวอินโดนีเซียในการหาแมงกานีส, แร่เหล็ก และ ถ่านหินทั่วประเทศอินโดนีเซีย/ติมอร์ตะวันตก ภายใต้ข้อตกลง บริษัท 3D Resources จะสามารถเข้าถึงการสำรวจและทำการเหมืองแร่กับกลุ่มแมงกานีสอินโดนีเซียได้อย่างสมบูรณ์ และจะเลือกพื้นที่ที่เป็นจุดสนใจในการประกอบพิธีกิจการร่วมค้าเพื่อดำเนินการขุดจากเหมืองขนาดเล็กไปถึงขนาดกลาง หุ้นส่วนกิจการร่วมค้าอาจยังมีแนวโน้มขยายโครงการไปยังโครงการถ่านหินและแร่เหล็ก

ติดต่อ

Catherine Samananda
Asia Business News
Tel: +61-2-9247-4344
http://www.abnnewswire.net


บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

Zoono Group Ltd             
Territory Uranium Company Limited            
Chinalco Yunnan Copper Resources Limited             
Bannerman Resources Limited             
3D Resources Limited             

ABN Newswire
ABN Newswire หน้านี้ถูกเปิดดู:  (7 วันล่าสุด: 48) (ช่วง 30 วันที่: 105) (นับตั้งแต่ที่เผยแพร่: 22190) 

ดูในภาษาอื่น 24441 23930 23644 22401 22190 21666 15472 14967 14163 13910 13548 11644  (221976)