ดูในภาษาอื่น
            

บริษัทมาลากาซีมิเนอรัลส์จำกัด (Malagasy Minerals Limited) (ASX:MGY)ได้เริ่มโปรแกรมขุดสำรวจอย่างครอบคลุม ในพื้นที่สำรวจแร่วานาเดียมทางใต้ของมาดากัสการ์ (Madagascar) ซึ่งพื้นที่เป็นของโครงการ Fotadrevo ทั้งหมด โครงการ Fotadrevo ตั้งอยู่ติดกับโครงการ Green Giant ของบริษัท Energizer Resources's (CVE:EGZ) เมื่อปลายปี 2010 บริษัทได้ประกาศว่า ปริมาณแร่ทั้งหมด มีถึง 59.2 ล้านตันซึ่งประกอบด้วยวานาเดียนออกไซด์ (V2O5) 0.683% เป้าหมายจากการสำรวจนี้จะใช้เพื่อค้นหาหรือขุดเจาะต่อไป

บริษัทแอตแลนติกจำกัด (Atlantic Limited) (ASX:ATI) ได้จัดหาทุนเพิ่มอีก 335 ล้านดอลลาร์อเมริกัน โดยขาย senior secured notes ให้นักลงทุนด้านชาวอเมริกัน ชาวเอเชีย และชาวยุโรป ทุนที่หาได้จะใช้ในการก่อสร้างให้เสร็จ และใช้ดำเนินโครงการ Windimurra ซึ่งเป็นโครงการวานาเดียมในรัฐออสเตรเลียตะว้ันตก สำหรับจัดหาสินทรัพย์เพื่อชำระหนี้สินภายนอกที่มีอยู่ และเพื่อเป็นทุนสำหรับปฏิบัติงาน คาดว่าโครงการจะเริ่มการผลิตได้ในไตรมาสที่สามของปี 2011 โดยสามารถผลิตแร่วานาเดียมได้ 5,700 ตันต่อปี และ แร่เหล็กละเอียด 1 ล้านตันต่อปี

บริษัทอีเนอร์เจียมิเนอรัลส์จำกัด (Energia Minerals Limted) (ASX:EMX) รายงานการเพิ่ม 23% ของทรัพยากรแร่ตามที่กำหนดโดย JORC ในแหล่งแร่ Carley Bore Deposit ซึ่งทั้งหมดเป็นกรรมสิทธิ์จองโครงการ Nayang Uranium Project ในรัฐออสเตรเลียตะวันตก ค่าใหม่ของทรัพยากรประกอบด้วยทรัพยากรอ้างอิง (Inferred Resource) 13 ล้านตัน ซึ่งมียูเรเนียนออกไซด์ (U3O8) ที่ระดับ 320 ppm คิดเป็น U3O8 ที่มีอยู่ 9.2 Mlb บริษัทตั้งเป้าการผลิต U3O8 ของโครงการ Nayang Prject ไว้ที่ 15-25 Mbl จากแร่เกรด 300 และ 500 ppm

บริษัทซีเน็กซ์อีเนอร์จีจำกัด(Senex Energy Limited) (ASX:SXY) ได้เริ่มการผลิตใหม่จากแหล่งน้ำมัน Growler ทางตะวันตกของ Cooper Basin และได้เคลื่อนย้ายแท่นขุดเจาะเพื่อเริ่มขุดเจาะอย่างจริงจัง ทั้งนี้เมื่อเดือนธันวาคม 2010 บริษัทได้ประกาศว่าจะสร้างถนนเชื่อมไปยังแหล่งน้ำมัน Growler ภายในเดือนมกราคม 2011 ให้สามารถเข้าถึงได้ในเดือนกุมภาพันธ์เพื่อเริ่มการขุดเพื่อสำรวจและขุดเพื่อพัฒนา โดยได้เพิ่มเป้าการผลิตน้ำม้ันและปริมาณน้ำมันสำรองอย่างมีนัยสำคัญ

ติดต่อ

Asia Business News
Tel: +61-2-9247-4344
http://www.abnnewswire.netบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

Senex Energy Limited
            

Malagasy Minerals Limited
            

Energizer Resources Inc.
            

Atlantic Limited
             

Alta Zinc Ltd
            


หัวข้ออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง:
ก๊าซและน้ำมัน โลหะ ทั่วไปพลังงาน ทั่วไปทางการเงิน วัสดุทั่วไป การทำเหมืองแร่ เศรษฐกิจของออสเตรเลีย แร่เหล็ก ธาตุยุเรเนียม เศรษฐกิจ

 (149824)