ดูในภาษาอื่น
            


Stonehenge Metals Limited (ASX:SHE)กล่าวว่าแร่ธาตุของบริษัทโดยประมาณเป็นของแดจอน ยูเรเนี่ยม โปรเจค เป็นส่วนใหญ่และได้เพิ่มปริมาณถึง 87%, ฉะนั้นจึงเป็นบริษัทที่มีทรัพยากรยูเรเนี่ยมที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต้ ทรัพยากรเหมืองแร่โดยประมาณได้คำนวณเป็นมูลค่า 92 ล้านตัน โดยเฉลี่ย 320 ppm U3O8 ที่ประกอบเป็น 65 ล้านปอนด์ U3O8 บริษัทฯ มีเป้าหมายในการขุดสำรวจ 17 ถึง 39 ล้านปอนด์ U3O8 ในเกรดของ 250 ถึง 350 ppm โปรเจคนี้ก็จะกระทำการทดลองผสมโลหะต่อเนื่อง และ เตรียมการเพื่อความเป็นไปได้ในขั้นต่อไป

News Corporation (ASX:NWS) (NASDAQ:NWS) และ Shine Group ซึ่งเป็นกลุ่มโทรทัศน์นานาชาติ ประกาศในวันนี้ว่าได้เซ็นสัญญาอันไม่มีข้อผูกมัดในการที่บริษัท News Corporation จะทำเต็มที่ถึง 100%ให้กับกลุ่มไชน์ อันเป็นจำนวนเงินถึง 415 ล้านปอนด์ ขณะนี้ต่างฝ่ายก็จะดำเนินการเพื่อการณ์นี้ การร่วมมือนี้จะทำให้ Shine Group สามารถเป็นผู้นำในการขยายเครือข่ายยุทธศาสตร์ในแง่สื่อโทรทัศน์ที่ร่วมมือกับ News Corporation อันจะแผ่ขยายไปได้ทั่วโลก

African Energy Resources Limited (ASX:AFR)ได้ทำการตัดผ่านสายการขุดแร่ถ่านหินที่หนา และใกล้ผิวถ่านในบล็อค-บีที่ โปรเจคถ่านหิน Sese และเร็วๆ นี้ก็ได้ประกาศเป้าหมายการขุดที่อัพเดทที่สุดนี้ว่าสามารถจะทำได้ถึง 2.0 พันล้านตัน จากถ่านหินร้อนเธอแม็ลจำนวน 4,000kcal/kg ถึง 5,000kcal/kg

Incremental Oil And Gas Limited (ASX:IOG)กล่าวว่า บ่อน้ำมันสมูท #1 ได้ทำการตัดผ่านอย่างน้อย 100 ฟีทจากอ่างน้ำมันระหว่าง 950 ฟีท และ 1500 ฟีท และก็ได้พบน้ำมันที่มีคุณค่าเป็นเลิศ ในเดือนแรกตั้งแต่จดทะเบียนกับ ASX, บริษัทฯ ได้ประสบผลสำเร็จอันยิ่งใหญ่ทั้งของบ่อน้ำมัน Smoot #1 และ H&P #2 ซึ่งในการขุดบ่อทั้งสองนี้จะทำให้เป็นผู้ผลิตที่สมบูรณ์ในสัปดาห์ที่จะมาถึงเร็วๆนี้

ติดต่อ

Asia Business News
Tel: +61-2-9247-4344
http://www.abnnewswire.netบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

Stonehenge Metals Limited
            

News Corporation
            

EON NRG Ltd
            

African Energy Resources Ltd
            


หัวข้ออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง:
ก๊าซและน้ำมัน โลหะ ทั่วไปพลังงาน ทั่วไปทางการเงิน วัสดุทั่วไป การโฆษณาและการสื่อ การทำเหมืองแร่ เศรษฐกิจของออสเตรเลีย ธาตุยุเรเนียม ถ่านหิน น้ำมันดิบ เศรษฐกิจ

 (121028)