ดูในภาษาอื่น
            

บริษัท Blackgold International Holdings Limited (ASX:BGG)เซ้นสัญญา Heads of Agreement อันจะได้ประโยชน์ถึง 100%ในการร่วมมือกับบริษัท Chongqing Yihua Mining Company Ltd, ซึ่งเป็นเจ้าของบริษัท WuShan Coal Mine ในจองควิง, ประเทศจีน และบริษัทฯ นี้ก็เป็นบริษัทพัฒนาแร่ถ่านหินเธอมาลขั้นต้น ตั้งอยู่ห่างจากเหมืองของ Blackgold ปัจจุบันเพียง 20 กม.แบล็คโกลด์ คาดว่าจะเริ่มขุดแร่ธาตุได้ทันทีที่เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ติดตั้งพร้อม และคาดว่าจะเป็นไปได้ภายใน 4 เดือนหลังจากได้กรรมสิทธิ์การขุดเรียบร้อยแล้ว

บริษัท Uranex NL (ASX:UNX) แจ้งว่าจะขุดแร่ยูเรเนี่ยมไกลไปอีก 69 กม.ในโครงการ Mkuju Uranium ที่เป็นเจ้าของเองถึง 100%ในแทนซาเนียใต้ รายงานการขุดแร่หลากชนิดที่เหมือง Likuyu North กล่าวถึงการขุดลึก 10.5 เมตรที่ 1,124ppm U3O8 และ 13m ที่ 614ppm U3O8 การขุดนี้ได้เริ่มวางแผนว่าจะทำเพิ่มในเดือนมีนาคม

บริษัท Brumby Resources Limited (ASX:BMY)รายงานว่าได้พบแร่แมงกานีสจำนวนมากจากการปิดการขุดขั้นตอนที่ 2 ในโครงการ Oakover Manganeseที่เป็นเจ้าของ 100% ที่เมือง East Pilbara รัฐออสเตรเลียตะวันตก การขุดเมือง 6 ใน 9 แห่งที่ Oakover แสดงให้เห็นว่าแร่แมงกานีสมึความอุดมเกินกว่า 10% Mn ในระยะ 50 เมตรจากผิวดินและจะเปิดการขุดอีกต่อไป การขุดอย่างจริงจังได้วางแผนไว้แล้วที่ Oakover ในช่วงปี 2011

บริษัท Australian-American Mining Corporation Limited (ASX:AIW)จะเริ่มขุดแร่ยูเรเนี่ยมที่ Rio Puerco ในนิว แมกซิโก ภายใน 2 สัปดาห์ข้างหน้านี้ โปรแกรมการขุดวางไว้ว่าจะเพิ่มทรัพยากร JORC ขึ้นเป็น 11.4 ล้านปอนด์ ที่ 0.09% U3O8 บริษัทฯ จะเริ่มขุดที่โครงการยูเรเนี่ยม เท็กซัส ใต้ ยิ่งไปกว่าโครงการยูเรเนี่ยม บริษัทฯ จะทำการขุดทองที่ ซาน มาร์โคส์ ใน อริโซน่า ที่ซึ่งมีทองคุณภาพสูงและมีรายงานการวิเคราะห์คุณภาพถึง 98.2 g/t,52.9 g/t, 26.28 g/t, and 17.44 g/t

ติดต่อ

Catherine Samananda
Asia Business News Asia Bureau
Tel: +61-2-9247-4344
http://www.abnnewswire.netบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

Magnis Resources Ltd
            

Brumby Resources Limited
            

Blackgold International Holdings Limited
            

Australian-American Mining Corporation
            


หัวข้ออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง:
โลหะ ทั่วไปพลังงาน ทั่วไปทางการเงิน วัสดุทั่วไป การทำเหมืองแร่ เศรษฐกิจของออสเตรเลีย ทอง ธาตุยุเรเนียม ถ่านหิน เศรษฐกิจ

 (111128)