ดูในภาษาอื่น
            

บริษัท WPG Resources (ASX:WPG) เริ่มโปรแกรมการขุดเจาะในโครงการถ่านหิน Penrhyn ในรัฐออสเตรเลียใต้ โครงการขุดเจาะได้วางแปลนไว้เพื่อขยายเส้นทางขุดถ่านหินในปี 2010 และตั้งเป้าหมายจากการสำรวจไว้ที่ 200 ล้านตัน โครงการคาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม2011

บริษัท Forge Resources Limited (ASX:FRG) ได้เข้าร่วมในสัญญาข้อตกลงกับบริษัท Lynas Corporation (ASX:LYC) ในการเช่าช่วงพื้นที่ที่มีโลหะหายากและฟอสเฟตในบริเวณ Mt Weld Mining ซื่งประกอบด้วยแร่หายากที่ Crown-Coors และ ฟอสเฟตที่สวอน แหล่ง Crown เป็นแหล่งที่มีทรัพยากรโลหะหายาก 37.7Mt ที่ 1.07%Nb2O5 และที่สวอนก็เป็นแหล่งที่มีทรัพยากรถึง 77Mt ที่ 13.5%P2O5 บริษัท Forge จะจ่ายเงินสด AUD$20.7 ล้านเหรียญออสเตรเลียให้ Lynas พร้อมทั้งให้เลือกหุ้นอีก 7 ล้านหุ้น จากหุ้นของ Forge จำนวน 7 ล้าน

บริษัทAlara Resources Limited (ASX:AUQ) ได้เริ่มการขุดเจาะโครงการระยะที่ 2 ที่โครงการทองแดง Daris East ในโอมาน จากการขุดเจาะในโครงการคราวก่อนได้พบแร่ทองแดงระดับสูงถึง 14.7% และทอง 12.4g/ตัน จากผลลัพธ์ที่ผ่านมา บริษัทฯ ขณะนี้ได้เริ่มโครงการขุดเจาะระยะที่ 2ไปทางทิศตะวันตกของแร่ที่พบก่อนหน้านี้เพื่อทดสอบหาแร่ซัลไฟต์

บริษัท Northern Star Resources Limited (ASX:NST) รายงานถึงผลการขุดทองที่มีเกรดสูงถึง 57g/t Au ที่ได้ขยายลึกต่อไปถึง Voyager 1 ที่เหมืองทอง Paulsens ในรัฐออสเตรเลียตะวันตก และระบุว่าทรัพยากรจะเพิ่มขึ้นต่อไปในชีวิตการผลิต สัปดาห์ที่แล้วบริษัท Northern Star ประกาศว่าการประมาณการทรัพยากรที่เหมืองทอง Paulsens ได้เพิ่มขึ้นเป็น 226,000 ออนซ์ และทางเหมืองก็คาดว่าปีนี้จะผลิตทองได้ถึง 60,000-75,000 ออนซ์ ซึ่งทำให้มีเงินสดเกินดุลถึง A$20-A$40ล้านเหรียญออสเตรเลีย

ติดต่อ

Catherine Samananda
Asia Business News
Tel: +61-2-9247-4344
http://www.abnnewswire.net
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

WPG Resources Limited
            

Northern Star Resources Ltd
            

Lynas Corporation Limited
            

Forge Resources Limited
            

Alara Resources Limited
            


หัวข้ออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง:
โลหะ ทั่วไปพลังงาน ทั่วไปทางการเงิน วัสดุทั่วไป การทำเหมืองแร่ เศรษฐกิจของออสเตรเลีย ทอง ทองแดง ธาตุหายาก ถ่านหิน เศรษฐกิจ

 (147218)