ดูในภาษาอื่น
            

บริษัท Avonlea Minerals (ASX:AVZ) กล่าวในวันนี้ว่าผลการทดสอบได้ยืนยันความเป็นไปได้ของแร่เหล็กคุณภาพสูงที่เหมือง Thresher, Hammerhead และ Bronzy ในนามิเบีย จากการตรวจตัวอย่างร็อคชิปได้ผลกลับมา 62% เหมืองทั้งสามตั้งเป้าหมายที่จะทำการสำรวจขุดเจาะร่วมกันไว้ที่ 1-1.9 ล้านตันสำหรับ 20%-30% Fe บริษัทฯ จะเริ่มโปรแกรมการทำแผนที่เน้นการขุดเจาะและโปรแกรมเพื่อเพิ่มเติมและขยายการกำหนดเป้าหมาย

บริษัท Quickstep Holdings Limited (ASX:QHL) ร่วมมือในโครงการวิจัยยุโรปเพื่อตรวจสอบการใช้นาโนเทคโนโลยีในการปรับปรุงคุณสมบัติของวัสดุ เพิ่มประสิทธิภาพในค่าใช้จ่ายและลดน้ำหนักของชิ้นประกอบอย่างสูง การวิจัยจะมุ่งเน้นไปที่การผลิตสำหรับอุตสาหกรรมการขนส่ง โดยเน้นเฉพาะกับองค์ประกอบของการบินและรถไฟ การวิจัยจะถูกดำเนินการควบคู่ไปกับองค์กรการผลิตและวิจัยระหว่างประเทศ 16 องค์กรใหญ่ๆ และได้รับเงินสนับสนุนบางส่วนจากคณะกรรมาธิการยุโรป คาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จในไตรมาสที่สามของปีปฏิทิน 2013

บริษัท Alexium International Group Limited (ASX:AJX) ลงนามในข้อตกลงกับ International Textile Group (PINK:ITXN) โดยทั้งสองฝ่ายจะทำงานร่วมกันในการริเริ่มการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอหลายๆอย่าง และ International Textile Group จะเป็นผู้จัดจำหน่ายสิ่งทอรายใหญ่ของ Alexium ข้อตกลงนี้จะเร่งอัตราการยอมรับในเทคโนโลยีรักษาปฏิกิริยาพื้นผิว (Reactive Surface Treatment) ของตลาดสิ่งทอของ Alexium เทคโนโลยีดังกล่าวเป็นการป้องกันรักษาที่สามารถนำไปใช้กับเครื่องแต่งกายและสิ่งทออื่นๆ เพื่อป้องกันเหตุเกิดหลากหลายเช่นป้องกันสารเคมีและป้องกันทางชีวภาค, เปลวไฟ, กันน้ำและน้ำมัน

บริษัท QRxPharma Limited (ASX:QRX)(PINK:QRXPY) ประกาศถึงความสำเร็จแรกเริ่มในการขอผลิตยาตัวใหม่ (NDA) กับองค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา Food and Drug Administration (FDA) ในการประชุม บริษัทฯ ได้ตรวจสอบกับองค์การอาหารและยาถึงจำนวนองค์ประกอบสำคัญของการการวางแผนและสมัครขอ NDA และบริษัทฯ มั่นใจว่าขณะนี้อยู่ในการพิจารณาขอผลิตยาตัวใหม่คือ MoxDuo(R)IR ในกลางปี 2011 ยา MoxDuo(R) IR ดังกล่าวจะมุ่งรักษาอาการปวดเฉียบพลัน และรักษาอาการปวดจากระดับปานกลางถึงปวดชนิดรุนแรงในผู้ป่วยที่จำเป็นต้องยาแก้ปวดชนิดโอปิออยด์

ติดต่อ

Catherine Samananda
Asia Business News
Tel: +61-2-9247-4344
http://www.abnnewswire.net
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

Quickstep Holdings Limited
            

QRxPharma Limited
            

International Textile Group Inc.
            

AVZ Minerals Limited
            

Alexium International Group Limited
            


หัวข้ออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง:
ชิ้นส่วนรถยนต์และอุปกรณ์ โลหะ ยาเสพติด ทั่วไปทางการเงิน สุขภาพทั่วไปและเวชภัณฑ์ การผลิตทั่วไป วัสดุทั่วไป การทำเหมืองแร่ เศรษฐกิจของออสเตรเลีย แร่เหล็ก เศรษฐกิจ

 (235211)