ดูในภาษาอื่น
           


บริษัทเบสรีซอร์สเซสจำกัด (Base Resources) (ASX:BSE) ประกาศค่าใหม่ในการประเมินทรัพยากรตามข้อกำหนดของ JORC ที่โครงการ Kwale Mineral Sands Project ในประเทศเคนยา ซึ่งมีปริมาณเพิ่มถึง 7.17 ล้านตันสำหรับค่าที่วัดได้และค่าที่ได้กำหนดไว้ ในพื้นที่เนินกลางและใต้ (Central andSouth Dunes) รวมเป็นปริมาณทั้งหมด 146 ล้านตันของแร่หนักรวม (Total Heavy Mineral) ทั้งนี้ 59% ของทรัพยากรทั้งหมดจัดอยู่ในปริมาณที่วัดได้ คาดว่าโครงการจะเริ่มการผลิตได้ในปี 2013

บริษัทลิควิฟายด์แนทเชอรัลแก๊สจำกัด (Liquefied Natural Gas Limited) (ASX:LNG) ได้รับการอนุมัติด้านสิ่งแวดล้อมจากกรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรแห่งรัฐควีนสแลนด์ (Queensland) โดยอนุมัติให้บริษัท Glandstone LNG Pty Ltd ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ จัดสร้างท่อส่งแก๊สยาว 21 กิโลเมตรจาก Callide Infrastructure Corridor ไปยังพื้นที่โครงการแก๊สธรรมชาติเหลว (Liquefied Natural Gas, LNG) ซึ่งอยู่ในบริเวณท่าเรือเมืองแกลดสโตน (Port of Gladstone) ท่อส่งแก๊สจะสามารถนำแก๊สได้ 180 PJ ต่อปีสำหรับโครงการผลิตแก๊สธรรมชาติเหลว 3 ล้านตันต่อปี

บริษัทซันรีซอร์สเซส เอ็นแอล (Sun Resources NL) (ASX:SUR) กำลังจัดทำสัญญาฟาร์ม-อิน (Definitive Farm-In Agreement) เพื่อร่วมในการขุดบ่อแก๊สความจุ 720 พันล้านลูกบาศก์ฟุต บนพื้นที่ทวีปยุโรปตะวันตกเฉียงเหนือ ทั้งนี้ได้มีความก้าวหน้าทั้งการร่างสัญญาและกระบวนการอนุมัติต่างๆ ในการขุดบ่อแก๊ส บริษัทซันรีซอรืสเซสคาดหวังว่าจะมีการลงนามในสัญญาเร็วๆ นี้ ภายใต้สัญญา บริษัทซันรีซอร์สเซสจะเป็นผู้ลงทุน 2.3 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียสำหรับการขุดเจาะทั้งที่ผ่านมาและในอนาคต โดยจะได้รับผลประโยชน์ 15% ในการทำฟาร์ม-อิน คาดว่าบ่อแก๊สจะเริ่มขุดได้ในไตรมาสที่สามของปี 2011

บริษัทเวนเจอเร็กซ์รีซอร์สเซสจำกัด (Venturex Resources Limited) (ASX:VXR) ได้จัดซื้อหุ้นบริษัท CBH Sulphur Springs Pty Ltd มูลค่า 26.2 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัท CBH Sulphur Springs เป็นเจ้าของแหล่งแร่ทองแดงและสังกะสีพาโนรามา(Panorama Cu-Zn Deposit) อยู่ในเขตพิลบาร่า (Pilbara) รัฐออสเตรเลียตะวันตก ปัจจุนันเวนเจอเร็กซ์ควบคุมแหล่งแร่ซัลไฟด์จากภูเขาไฟแหล่งใหญ่ที่สุดเ่ท่าที่ทราบในเขตพิลบาร่า มีปริมาณถึง 27 ล้านตัน ซึ่งประกอบด้วยทองแดงเทียบเท่า (Copper Equivalent) 2.2% บริษัทวางแผนที่จะผลิตทองแดงประมาณ 16,000 ตัน และสังกะสี 40,000 ตันต่อปี

ติดต่อ

Asia Business News
Tel: +61-2-9247-4344
http://www.abnnewswire.netบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

Venturex Resources Limited
            

Sun Resources Nl
            

Liquefied Natural Gas Ltd
            

Base Resources Limited
            


หัวข้ออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง:
ก๊าซและน้ำมัน โลหะ ทั่วไปพลังงาน ทั่วไปทางการเงิน วัสดุทั่วไป การทำเหมืองแร่ เศรษฐกิจของออสเตรเลีย สังกะสี ทองแดง แซนด์แร่ ของเหลวก๊าซธรรมชาติ เศรษฐกิจ

 (114935)