ดูในภาษาอื่น
     


iProperty Group Ltd (ASX:IPP) ประกาศอัพเดทกลุ่มการค้าและการนำเสนอ

ผลงาน: ไฮไลท์ ไตรมาสที่ 1/15

การขยายต่อไปของความเป็นผู้นำที่ชัดเจนทั่วทั้งมาเลเซีย, อินโดนีเซีย, ไทย และฮ่องกง

อัตรากำไรที่เพิ่มขึ้น - จะมี ผลกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และชำระเงินกู้ (EBITDA) และกระแสเงินสดจากการดำเนินงานในปี 2015

เร่งการเติบโตของรายได้ 40% *สำหรับไตรมาสที่ 1/15 มีรายได้ออนไลน์จากนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น 107% และรายได้จากตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น 43%

รายการธุรกิจ (โครงการธุรกิจการตลาด) ยอดขายเป็นสองเท่าในช่วง 3 เดือนแรก

อัตรานวัตกรรมเพิ่มขึ้น (เคลื่อนที่, เพิ่มความเป็นจริง, การมีส่วนร่วมของผู้บริโภค)

เข้าสู่ข้อมูลและการวิจัยธุรกิจ

โอกาสการตลาด: โดยสรุป

ภูมิภาค iProperty นำเสนอโอกาสที่จะเติบโตอย่างได้ใหญ่หลวง

ประชากรในตลาด iProperty ที่มีอยู่แล้วนับเป็น 15 เท่าของประชากรของออสเตรเลียและยังคงเติบโตอยู่

จำนวนอสังหาริมทรัพย์ที่มีขายในตลาดของ iProperty อยู่แล้วมีขนาดใหญ่กว่าออสเตรเลีย และมีการเจริญเติบโตได้รวดเร็วมาก และราคาก็สามารถจะไล่ตามทันระดับของออสเตรเลียอีกด้วย

งบประมาณการโฆษณาอสังหาริมทรัพย์ที่ทำอยู่แล้วในตลาดของ iProperty ก็มากเกินของออสเตรเลีย

การโฆษณาอสังหาริมทรัพย์ในตลาด iProperty ก็เร่งเปลี่ยนจากแบบออฟไลน์มาเป็นออนไลน์

เพื่อดูงานนำเสนอ กรุณาเยี่ยมชม:

http://media.abnnewswire.net/media/en/docs/ASX-IPP-858496.pdf

ติดต่อ

iProperty Group Ltd
WWW: www.iproperty-group.comLink: iProperty Group Ltd (ASX:IPP) อัพเดทการค้า


บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

iProperty Group Ltd
      


หัวข้ออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง:
อสังหาริมทรัพย์ทั่วไป

 (16400)